Villkor

 • Vid dåligt väder kommer fotografering flyttas till annat datum eller avbokas utan någon kostnad för kunden. Detta kan ske med kort varsel.
 • Avbokning sker senast sju dagar innan bokad fotografering, vid sen avbokning kommer halva beloppet att debiteras.

Beställaren/mottagaren äger rätt att använda bilderna på följande sätt: 

 • Publiceras på egen hemsida, sociala medier och liknande.
   • Vid publicering på internet ange fotografens namn: Malin Johansson/JyckenLycce Hundfoto på Facebook och @jyckenlycce på Instagram.
 • Skrivas ut för förstoring för eget bruk. 

Fotografen äger rätt att använda bilderna på följande sätt:

 • Använda bilderna i sitt portfolio.
 • Använda bilderna på sin hemsida, sociala medier och liknande. 
 • Använda bilderna i reklam på internet och i tryckt form.
 • Använda bilderna i fototävlingar.

Övriga villkor och information:

 • Anmärkning om fel ska göras inom 14 arbetsdagar från leverans, därefter anses bilderna godkända.
 • Bilderna får under inga omständigheter ges bort eller säljas till tredje part. Mottagaren får inte delta i fototävlingar med bilderna.
 • Bilderna får inte redigeras eller ändras! (Bortsett från ifall dom måste beskäras för att passa olika format på internet eller till utskrift. Detta innebär att det är okej att t.ex. beskära en stående bild för att passa t.ex. Instagrams rektangulära stående format som inte är samma som en vanlig stående bild).