Banträning enstaka tillfällen

På en banträning kommer man och tränar självständigt på en eller flera banor som jag satt upp. Jag finns på plats och hjälper till om det behövs men var och en ansvarar för sin egen träning. Vill man ha hjälp med något specifikt så som att bli inropad på plan tävlingslikt eller att jag bara tittar och ger en “bedömning” på vad som behöver jobbas på så löser vi det!

Kostnad: 120:- per tillfälle/hund (betalning sker på plats via Swish)
Minst och max antal deltagare: 4 – 14 stycken
Plats:

Aktuella träningar, samtliga är 18.30 – 20.30

Anmälan:

Din hunds namn, ras och ålder (obligatoriskt)

Jag godkänner att mina personuppgifter används i syfte att:hantera bokningar av tjänster (t.ex. kurs- och utbildningsverksamhet)

Behandlingar som utförs: Mottagande av bokningar, om- och avbokningar. Utskick av bokningsbekräftelser. Kommunikation kring bokningen. Fakturering.

Kategorier av personuppgifter:
Namn
Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer)
Adress
Uppgifter om din hund
Ev. anteckningar du själv väljer att lämna

Laglig grund:
Fullgörande av tjänsteavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt tjänsteavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig tjänsten.

Lagringsperiod:
Till dess att tjänsten har slutförts