Rallylydnad

Rallylydnad är en rolig sport för alla hundar och förare som bygger på glädje och samarbete. Tillsammans ska man gå en bana som består av 12-20 skyltar med olika moment. Jag håller kurser i alla klasser. I nybörjarklassen ska hunden vara kopplad men i de högre klasserna arbetar man med lös hund.

I rallylydnaden är det tillåtet med dubbelkommandon och verbal beröm när man tävlar vilken gör att sporten även passar dom mer svårmotiverade hundarna. Ekipaget kan vara gammalt eller ungt, och rasen spelar ingen roll. Man behöver inte utföra momenten snabbt eller perfekt utan det bygger glädje och att man har ett fint samarbete med sin hund!